Moren til Arne Næss var en av de første som hadde hytte på Ustaoset. Allerede i ung alder ble han sterkt knyttet til stedet og til det “store” fjellet som synes å være mye større enn alt annet – Hallingskarvet. Arne har beskrevet følelsene for Hallingskarvet som “overveldende mektig, ruvende, solid, stabil, rolig innerst inne, selvrespekterende – egenskaper jeg selv gjerne skulle ha hatt, men stort sett aldri hadde”¹. Allerede som 10- åring søkte Arne opp mot det store fjellet, og som 25- åring fikk han realisert sin drøm om å bo oppunder “Skarvet” – en egen hytte på Tvergastein.

Hytta ble plassert på en høyde øst for Tvergasteintjernet, som er et ganske dypt vann som ligger i en lang dal mellom Tvergasteinhøgda og Hallingskarvet. Uten tilgang til vannet ville ikke hytta vært plassert der den står.

Hytta ligger 1505 m.o.h, og er den høyest beliggende private hytte i nord Europa. Klimaet her oppe er ikke passende for et “normalt” hytteliv, og vinterstormene kan ta godt tak i hytta. De stupbratte fjellsidene bak hytta skjermer ikke for vinden, men tvert imot presses vinden langs stupene i østvest retning og øker dermed i styrke. Fallvinder fra toppen av Skarvet kan også være en utfordring. Vinteren 2012 blåste deler av taket av hytta og ble spredt i skråningen nedenfor hytta. De tøffe værforholdene er grunnen til at det ble bygget en solid steinmur på vestsiden av hytta, og en noe lavere steinmur på nordsiden som skulle sørge for at fallvindene fra fjellet ble brutt opp.

Derimot – når det er klarvær på Tvergastein er utsikten fra hytta noe for seg selv. Fra den høyeste åsen i Nordmarka, over Numedalsfjellene, videre over hele Hardangervidda med Hårteigen, videre til Folgefonna, de høye fjellene langt ute i Hardangerfjorden, hele Hardangerjøkelen og fjellene ikke langt fra Voss. Så stanser blikket ved Hallingskarvets vestligste utstikkere….. ytterpunktene favner nær 100.000 kvadratkilometer.¹

¹ Fra boken "Det gode lange Livs far"

 

Uten navn 5

Bilde: Arne Næss under bygging av hytta på Tvergastein