Tvergastein har utover å være Arne Næss’ hjem og arbeidsplass, også vært en familiehytte. Arne Næss innså dog at hytten for mange hadde en langt større betydning, og besluttet at Tvergastein skulle forvaltes og bevares for et større formål. Den private stiftelsen «Tvergastein – Arne Næss hytte» ble opprette den 26.02.1997, og av Stiftelsens vedtekter §3 fremgår det at Stiftelsen har til formål «å bevare og vedlikeholde Tvergastein som hytte og som et sted hvor det foregår forskning og hvor livsbetingelsene er i overenstemmelse med Arne Næss’ verdisyn.»

Uten navn 8

Stiftelsen skal foreta nødvendige utbedringer og sørge for at Tvergastein ikke forfaller og holdes godt rustet til å tåle det barske klimaet. Til tross for et solid ytre er hytten også ”skjør” og ville fort forfalle om den hadde blitt åpnet for publikum. Stiftelsen må ta hensyn til dette og er derfor nødt til å sørge for begrenset adkomst til hytta. Den skal dog kunne benyttes i forskningsøyemed og i andre sammenhenger som fremmer forståelse for og innsikt i Arne Næss’ tanker og filosofi.

Arne Næss’ tanker om sin siste tur på Tvergastein var ”Farvel Tvergastein!’ høres trist ut. Det betyr jo farvel til hele Hallingskarvet, Det gode lange livs far. Det gir en følelse av visshet om at noe vil bestå, og at dette vil fare vel. Altså en bekreftelse: Det vil fare vel med dere, Tvergastein og Hallingskarvet, med stup og blomster intakt.”  

Stiftelsen skal sørge for at det ”farer vel med Tvergastein”!

Hvem er vi?

Uten navn 9

Per Espen Stoknes– styremedlem( f. 1967) er økopsykolog og førstelektor II ved BI.  Han har lang erfaring som entreprenør innen miljøteknologi, bedriftsrådgiver og foreleser. Dr.Philos i økologisk økonomi og ko-leder ved BI Senter for Klimastrategi. Forfatter av bøkene Penger og sjel (2007), Lær av Fremtiden (2004) og Sjelens Landskap (1996). E-mail: per.espen@stoknes.com

 

Sjur Paulsen

Sjur Paulsen – styremedlem (1970). Sjur har i flere år jobbet med kommunikasjon- strategi, bla i Geelmeuyden Kiese. Han har også regissert en prisbelønt dokumentarfilm ”Loop” som bla. handler om Arne Næss. Sjur arbeider til daglig som selvstendig rådgiver innen forretnings- og kommunikasjonsstrategi, filmprodusent og foredragsholder. E-mail: sjur@sub.no

 

Geir Grønflaten

Geir Grønflaten – varamedlem (1967) Geir er utdannet filosof og har i flere år jobbet som assistent til Arne Næss. Geir driver til daglig Bybroen Antikvariat og er en av ildsjelene bak ”Tankerangling”.  Geir var initiativtaker og med på å stifte ANCEP i 1998. E-mail: svamarga@gmail.com

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reidar Goffeng  – varamedlem (1964) er utdannet økonom. Reidar har i flere år jobbet med ulike prosjekter og har bla. jobbet for ANCEP i flere år med å starte studiesteder i Canada og Sør-Amerika for norske filosofi og idretts-studenter. Reidar jobber til daglig med forretningsutvikling i selskapet All Natural Pharma as. E-mail: rg@anp.no

 

image2Per Ingvar Haukeland har v  ært styreleder for Stiftelsen Tvergastein Arne Næss hytte siden 2011 og med i styret siden 2006. Han samarbeidet med Arne Næss på Senter for utvikling og miljø, UiO, fra 1990-1992, og om boka Livsfilosofi (Universitetsforlaget, 1998) og redigerte boka Dyp Glede: Inn i dypøkologien (Flux, 2008) med vekt på Næss sine tekster om dypøkologi. Haukeland har en bachelorgrad i sosialøkonomi, geografi og fredsstudier fra Illinois, en mastergrad i økofilosofi fra Oregon, en mastergrad og PhD-grad i pedagogiskfilosofi, dybdeøkologi og stedsbasert læring og nyskaping fra Berkeley. Han er i dag koordinator for Senter for natur- og kulturbasert nyskaping ved Telemarksforsking og underviser i Ecophilosophy og Peace studies, ved Høgskolen i Telemark, og holder ellers kurs i økofilosofi, dypøkologi og livsfilosofi flere steder. Han vil, sammen med Geir Grønflaten, arbeide med Tvergastein-seminaret, en innføring i Næss’ økosofi og dypøkologi sett fra Tvergastein. Haukeland bor med familien ved foten av Lifjelli Bø i Telemark. pihauk@online

 

image3

Kit-Fai Næss var Arnes livsledsager fra 1976 til han døde i 2009. Utdannet i filosofi og litteratur ved University of Hong Kong og tok senere hovedfag i kinesisk ved Universitet i Oslo. Jobbet sammen med Arne de 20 årene ha levde. k.f.nass@sum.uio.no

 

Lotte Næss

image4

Lotte er datter av Arne Næss og har tilbrakt mye tid på Tvergastein. Lotte er arealplanlegger. lotte.naess@vinje.kommune.no